Lair of Sorrow:General disclaimer

From Lair of Sorrow

In English

This site collects personal thoughts and opinions. Do not take them too seriously. If you feel offended, discontinue reading and never come back.

Po polsku

Ten blog zawiera przemyślenia i opinie autora. Nie należy ich brać zbyt poważnie. Jeśli czujesz się urażony/a/e, przestań czytać, opuść tę stronę i nigdy więcej nie wracaj.